Lāčplēsa dienas pasākums Tēvzemes nedēļas ieskaņā.